Návštěva Bulharského velvyslance, foto: Jitka Augustinová

Návštěva Bulharského velvyslance, foto: Jitka Augustinová


.