Ing. Rostislav Vondruška - ředitel České centrály cestovního ruchu-CzechTourism , workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek

Ing. Rostislav Vondruška - ředitel České centrály cestovního ruchu-CzechTourism , workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek


.