Schola Gregoriana Pragensis, Kájov Parish Church, 19.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Schola Gregoriana Pragensis, Kájov Parish Church, 19.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.