Gabriela Demeterová (violin), Pavel Steidl (guitar), Masquerade hall, 8.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Gabriela Demeterová (violin), Pavel Steidl (guitar), Masquerade hall, 8.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.