Kanadští studenti a vyučující během prohlídky města Český Krumlov, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek

Kanadští studenti a vyučující během prohlídky města Český Krumlov, 2. května 2005, foto: © Lubor Mrázek


.