1. května 2004, 15.30 hodin - Otevření zámeckých vinných sklepů pod V. nádvořím, foto: Lubor Mrázek

1. května 2004, 15.30 hodin - Otevření zámeckých vinných sklepů pod V. nádvořím, foto: Lubor Mrázek


.