2. místo Neziskovky roku získal ICOS

2. místo Neziskovky roku získal ICOS


Zdroj: oKS
.