Escualo Quintet and Gabriela Vermelho - “Tango argentino”, 6.8.2015, International Music Festival Český Krumlov

Escualo Quintet and Gabriela Vermelho - “Tango argentino”, 6.8.2015, International Music Festival Český Krumlov


Photo by: Libor Sváček
Source: Auviex s.r.o.
.