Melanie Hosp und Kaprálová Quartet, 26.7.2012, 21. Internationales Musikfestival Český Krumlov

Melanie Hosp und Kaprálová Quartet, 26.7.2012, 21. Internationales Musikfestival Český Krumlov


Foto: Libor Sváček
Quelle: © Auviex s.r.o.
.