ZŠ Kaplická - děti spolu s částí učitelského sboru

ZŠ Kaplická - děti spolu s částí učitelského sboru


Foto: Ing. Libuše Sittová
.