Listina Jindřicha I. z Rožmberka z roku 1309, ve které je Český Krumlov poprvé označen jako město

Listina Jindřicha I. z Rožmberka z roku 1309, ve které je Český Krumlov poprvé označen jako město


Zdroj: Lubor Mrázek
.