Vivaldi Orchestra Praga, Markéta Mátlová - soprano, 15.8.2008, International Music Festival Český Krumlov 2008, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Vivaldi Orchestra Praga, Markéta Mátlová - soprano, 15.8.2008, International Music Festival Český Krumlov 2008, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.