Váslav Hudeček (violin), Petr Schöne (baritone), Prague Chamber Orchestra, Winter Riding School, 17.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček

Váslav Hudeček (violin), Petr Schöne (baritone), Prague Chamber Orchestra, Winter Riding School, 17.8.2007, International Music Festival Český Krumlov, source: Auviex s.r.o., photo: Libor Sváček


.