Aktuality > 2015

Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku

9. 6. 2015 - 10. 1. 2016

Zlaté dno řemesel Hlavní výstava sezóny „Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku na přelomu 19. a 20. století" v Regionálním muzeu zavede návštěvníka do prostředí všedního života drobných řemeslníků, živnostníků a obchodníků. Představí cenné dobové dokumenty a fotografie a rovněž mimořádně pestrý a obsáhlý výběr originálních předmětů. Díky nim velice barvitě a trojrozměrně ožije pozapomenutý svět sklářů, mlynářů, hamerníků, kovářů, hrnčířů, pekařů, krejčích či obuvníků. Chybět pochopitelně nebude ani typický regionální produkt, který má na jihu Čech hluboce zakořeněnou tradici - pivo, a s ním neodmyslitelně související obor živnosti - hospoda.

Výstava zavádí návštěvníka do prostředí všedního života drobných řemeslníků, živnostníků a obchodníků, kteří byli nuceni čelit trvale narůstajícímu tlaku průmyslové konkurence především každodenním bojem o zákazníka v místě svého působení, neanonymní kvalitou vlastních výrobků nebo služeb a navíc vždy i mimořádným pracovním výkonem, na němž se nezřídka kdy podílela celá rodina, včetně dětí. Jádro pravdy lidového přísloví o „zlatém dně" řemesla často spočívalo spíše jen v tom, že fortelného řemeslníka či poctivého živnostníka jeho podnikání, které se dědilo z generace na generaci, dlouhodobě uživilo. Mnohem viditelněji se každodenně naplňoval obsah jiného úsloví, a to „náš zákazník, náš pán".