Občan > Aktuality > 2012

Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení

aktualizováno 06.06.2012

Jako příslušný úřad podrobilo Ministerstvo životního prostředí koncepci „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020" zjišťovacímu řízení, a to podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení. Celé znění závěru zjišťovacího řízení je dostupné zde.