Aktuality > 2015

Zahájení zámecké sezóny

Zahájení zámecké sezóny, tentokrát na téma Soudní proces s podvodným alchymistou, se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015. Průvod se bude řadit na V. zámeckém nádvoří, ze kterého vyjde v 14.00 hodin a půjde po trase zámek, Latrán, náměstí Svornosti, Horní ulice až k městskému divadlu.

Píše se rok 1592 a někdejší vladař domu rožmberského, vysoce urozený pan Vilém z Rožmberka, skonal. Petr Vok z Rožmberka, světsky založený člověk, chce nevyjasněnou smrt svého bratra objasnit, a proto zahajuje veřejný soudní proces s neseriózním alchymistou, českokrumlovským Antonínem Michaelem z Ebbersbachu.

Veřejný soud se uskuteční na II. zámeckém nádvoří a na náměstí Svornosti, kde bude průvod přivítán purkmistrem. Pro případ vykonání exekuce přímo na místě bude připraven i mistr popravčí. Při obou zastaveních nebude chybět vystoupení tanečních a hudebních souborů.

Bude podvodný alchymista uznán vinným ze zhoršení zdravotního stavu svého vladaře Viléma z Rožmberka? Bude nad ním vynesen rozsudek propadnutí hrdlem, nebo bude osvobozen? Přijďte a uvidíte! Srdečně zveme všechny zájemce z řad českokrumlovských občanů. Jedinou podmínkou účasti v průvodu je vlastní či vypůjčený historický kostým a vpravdě historické vystupování.

Na organizaci akce se velkou měrou podílí, a patří jim za to velký dík, zástupci zámku Český Krumlov, českokrumlovští průvodci, českokrumlovské historické soubory (Fioretto, Krumlovští pištci), mládežnický vokálně-instrumentální soubor Lusatia Consort ze severočeského Cvikova a další nadšenci. Průvod je připravován pro příznivce historie všech období od gotiky po baroko. Akce se uskutečňuje i díky podpoře města Český Krumlov a jeho starosty, který organizátory vždy potěší svou osobní účastí.

Renata Pyšíková; Krumlovští pištci