Občan > Aktuality > 2012

Slavnostní akt vítání občánků

aktualizováno 03.04.2012

Vážení občané,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vítání občánků města Český Krumlov. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.

Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na pátek 13. dubna 2012 od 13 a 14 hodin v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura).

Další vítání občánků proběhne 18. května. Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2012 zúčastnit slavnostního ceremoniálu ještě letos, mohou se přihlásit na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.