Občan > Aktuality > 2012

Městský úřad Český Krumlov rozšiřuje úřední hodiny

aktualizováno 06.06.2012

S účinností od 1. května 2012 mění Odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních pasů, Městského úřadu Český Krumlov úřední hodiny. Nutnost rozšířit hodiny pro veřejnost si vyžádal zvýšený zájem ze strany občanů, a to v souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
Z ustanovení této novely totiž vyplývá, že od 26. června 2012 musí mít všechny děti, i ty které byly dříve zapsány v pasech rodičů, svůj vlastní cestovní doklad (e-pas), který jim umožní cestovat po celém světě. Kromě cestovního pasu je možné od 1. ledna 2012 zažádat o elektronický občanský průkaz (e-OP), který slouží k cestování po EU. Platnost e-OP je u občanů mladších 15 let stejná jako e-pasu tzn. 5 let.

Nové úřední hodiny:
Po 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Út 7.30 - 10.00 hodiny vyhrazeny pro rodiny s dětmi v předškolním věku
St 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čt 7.30 - 10.00 hodiny vyhrazeny pro rodiny s dětmi v předškolním věku
Pá 7.30 - 12.00 hodiny vyhrazeny pouze pro výdej dokladů

Úterky a čtvrtky budou vyhrazeny přednostně pro rodiny s dětmi v předškolním věku. V těchto dnech budou v čase od 7.30 do 10.00 hodin přednostně odbavováni rodiče žádající o cestovní doklad pro dítě v předškolním věku.

Pátky budou vyhrazeny pouze pro výdej dokladů. Jedná se o opatření vzešlé z faktu, že v tuto chvíli ubylo občanů žádajících o nový doklad a je více občanů, kteří přicházejí pouze kvůli vyzvednutí nového dokladu. Vzhledem k tomu, že předání dokladu je méně časově náročné, přispěje toto opatření ke snížení čekacích lhůt. (opatření je v platnosti od 4. června 2012)

K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit rodný list dítěte, rodné listy a oddací list rodičů a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad. V případě nutnosti vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno zažádat o vydání „Osvědčení o státním občanství ČR" (platí se správní poplatek 100 Kč). Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek u e-OP je 50 Kč, e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.

Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání pasu typu „BLESK", který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě platí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografie.

Další informace k podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas naleznete na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/pasy a www.ckrumlov.cz/obcanky.