Občan > Aktuality > 2012

Cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012

aktualizováno 12.04.2012

V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., zákona o cestovních dokladech, která byla provedena zákonem č. 197/2010 Sb., došlo k tomu, že od 1. července 2011 se nemohou zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů a musí mít svůj cestovní doklad. V této novele je také ustanovení, které zcela ruší § 7 zákona č. 329/1999, které zní : „Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012."

Z ustanovení této novely vyplývá, že od 26. června 2012 musí mít všechny děti, i ty které byly dříve zaspány v pasech rodičů, svůj cestovní doklad (e-pas), který jim umožní cestovat po celém světě, nebo mohou mít od 1. ledna 2012 vydán elektronický občanský průkaz (e-OP), který jim bude sloužit k cestování po EU. Platnost e-OP je u občanů mladších 15 let stejná jako e-pasu tzn. 5 let.

K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit rodný list dítěte, rodné listy a oddací list rodičů, občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad. V případě nutnosti vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno zažádat o vydání „Osvědčení o státním občanství ČR" (platí se správní poplatek 100 Kč). Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek u e-OP je 50 Kč, e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.

Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání pasu typu „BLESK", který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě platí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografie.

Další informace o cestovních dokladech naleznete zde; o občanských průkazech zde.