Aktuality > 2016

Historický průvod k ukončení zámecké sezóny

Ukončení zámecké sezóny

U příležitosti ukončení zámecké sezóny projde historickým centrem města v sobotu 22. října 2016 od 14.00 hodin kostýmovaný průvod. Těšit se můžete na kostýmy od gotiky po baroko.

Téma letošního průvodu: svatební veselí na dvoře krumlovském aneb 350. výročí svatby posledních Eggenberků (rok 1666)

Trasa průvodu: Průvod vyjde od Městského divadla Český Krumlov, Horní ulicí bude pokračovat na náměstí Svornosti, poté Širokou ulicí až na II. zámecké nádvoří. V případě příznivého počasí bude průvod slavnostně ukončen u kaskádové fontány v zámecké zahradě.

Účinkují:
Fioretto, Krumlovští pištci, Hartig Ensemble, Fedrfechtýři, Harcíři z Rokycan, Bratři z růže, Schwarzenberská granátnická garda, Českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie