Aktuality > 2013

Český Krumlov opravil synagogu, další magnet třetího meandru

Synagoga Český Krumlov
 
Synagoga Český Krumlov
 
Synagoga Český Krumlov
 
Synagoga Český Krumlov
 
Výstava 4 fotografové, 2 země, 1 region

Opravená synagoga, kterou Český Krumlov zpřístupní, je dalším důvodem k tomu, aby lidé objevili méně známou tvář tohoto města. Zatímco jeho renesanční jádro je už proslulé, na levém břehu Vltavy má Krumlov další překvapení: hodnotné dědictví z období secese. Perlou je synagoga, jejíž otevření je významným bodem programu Zemské výstavy spojující od letošního dubna města jižních Čech a Horních Rakous. Český Krumlov se do ní začlení ve středu 15. května vernisážemi výstav v synagoze a Regionálním muzeu.

Synagoga je nejen novým magnetem pro turisty, ale i důležitým symbolem. Budova postavená v roce 1910 plnila svůj účel jen do záboru Sudet v roce 1938 a poté byl její osud velmi dramatický. Po 2. světové válce sloužila krátce jako modlitebna pro vojáky americké armády, posléze byla využívána evangelickými církvemi a nakonec se stala skladištěm. V poválečném období se objekt stal majetkem města Český Krumlov, které ho po roce 1990 vrátilo do rukou Židovské obce. „Až se po dlouhých letech otevře veřejnosti, mnozí lidé možná s úžasem poprvé zjistí, jaký architektonický skvost Český Krumlov má. Naším přáním je, aby se synagoga stala součástí života města a jedním z jeho kulturních a společenských center. To je ten nejlepší způsob, jak přispět k nápravě historických křivd a hledat vzájemné smíření," říká místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.  

Oprava synagogy patří do projektu takzvaného třetího meandru, což je území na levém břehu Vltavy jižně od historického jádra. V této části města se nachází také Museum Fotoateliér Seidel a domek Egona Schieleho, jejichž obnova je dílem Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF). Synagogu vlastní pražská Židovská obec, od níž si ji ČKRF pronajal a zrekonstruoval zejména pro výstavy, koncerty a společenské akce.

Všechny tyto tři historické stavby mají hodně společného. „Při revitalizaci synagogy nás mimo jiné velmi potěšila synergie s Museem Fotoateliér Seidel. Právě díky nalezeným snímkům Josefa Seidela z exteriéru a interiéru synagogy bylo možné prostor věrně rekonstruovat i s řadou zajímavých a důležitých detailů, které se už nedochovaly," zdůraznil ředitel ČKRF Miroslav Reitinger.

Upřesnil, že náklady na opravu a vybavení synagogy, která je jednou z mála dochovaných staveb svého druhu v jižních Čechách, dosáhly zhruba 16,9 milionů korun a z 92,5% jsou hrazené z ROP Jihozápad.  Generálním projektantem rekonstrukce byl ateliér SP Studio s.r.o. a generálním dodavatelem stavebních prací firma Vidox s.r.o. Velmi působivý je interiér - hlavní loď zdobí více než tři kilometry zlatých linek, kvůli jejichž obnově bylo třeba postavit devět metrů vysoké lešení. O výmalbu se postaral Josef Palouda, který pracoval i na rekonstrukci Fotoateliéru Seidel nebo domku Egona Schieleho.  Všechny tři objekty spojují prvky secese, fotoateliér a byt ve spodní části synagogy dokonce zdobí stejná šablonová výmalba s květinovým motivem. „Secese je pojítkem, které tuto část města odlišuje od renesančního centra, díky němuž je Krumlov tak slavný. Máme štěstí, že i tato novodobá architektura je velmi hodnotná," uvedl Palouda.

Reportáž ze slavnostního otevření opravené synagogy, Český Krumlov, 13.5.2013

VÝSTAVY

Ve spolupráci s Fotoateliérem Seidel bude ve středu v synagoze otevřená výstava s názvem „4 fotografové, 2 země, 1 region". Je zaměřená na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v této příhraniční oblasti na konci 19. a počátkem 20. století. Cílem je, aby si návštěvník uvědomil, že život na obou stranách hranice byl před sto lety velmi podobný, téměř stejný. Jednalo se o kulturně, nábožensky a hospodářsky jednotný region," shrnují autoři výstavy Jan Palkovič a Ivo Janoušek. Spojili práce čtyř fotografů: Josefa Seidela, Josefa Kashofera, Karla Hebsackera, Kaspara Obermayra, kteří ve stejném období působili v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu, tedy v místech konání letošní Zemské výstavy.

V zimní modlitebně synagogy najdou návštěvníci stálou expozici „Svět českokrumlovských Židů", která informace o osudech těchto lidí rovněž dokládá soudobými fotografiemi z významných českokrumlovských ateliérů Seidel a Wolf. „Díky Seidelovým fotografiím známe i portréty různých židovských osobností, které se podařilo identifikovat. Umožňují blíže se seznámit s příslušníky krumlovské náboženské obce, jejichž osudy byly dosud známé jen z písemných pramenů," upřesnila kurátorka výstavy Iva Steinová ze společnosti Matana.  Stálá expozice věnuje pozornost zejména rodině Spiro, jejichž firma byla velmi významným podnikatelským subjektem nejen v oblasti výroby papíru a výrazně přispěla k rozkvětu města a regionu.  Steinová ocenila, že při celkové obnově synagogy byl mobiliář rekonstruovaný na základě Seidelovy fotografie a že se pomocí zdařilých replik pasířských, kovářských a truhlářských prvků podařilo vrátit synagoze její původní podobu. Součástí expozice jsou i náboženské předměty vyrobené v Izraeli.

SYNAGOGA

Původní projekt byl realizován podle plánů pražského architekta Viktora Kafky, který studoval ve Vídni, a velmi ho ovlivnila secese. První záchranné opravy synagogy realizovala již koncem 90. let Nadace Egon Schiele a na ty pak následně navázal od roku 2008 rozvojový fond.

Revitalizace českokrumlovské Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho byla realizována díky podpoře evropských financí prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ). Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. na oba objekty získal téměř 22 milionů korun. „Projekt Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově - Kulturně historické centrum III. meandr zahrnuje rekonstrukci a revitalizaci exteriérů a interiérů dvou zmíněných památkově chráněných objektů v historickém centru města, například do objektu bylo doplněno chybějící schodiště, upraveny stěny, stropy i podlahy a citlivě řešená řada cenných historických detailů těchto nemovitých kulturních památek," uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

„Místní Synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i komunismu. Je dobře, že zde vzniká kulturně historické centrum, které bude nabízet ucelené služby a programy v oblasti cestovního ruchu, kultury, umění a vzdělávání," doplnila Michaela Šímová.

 

ROP Jihozápad: Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Směr budoucnost - cíl prosperita