Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

 

Zastupitelé rozdělili peníze na podporu sportu

13. května 2009 

Zastupitelé a radní schválili na svém dubnovém jednání poskytnutí neinvestičních dotací do oblasti sportu.  „Podpora sportu ve městě Český Krumlov je rozdělena do pěti oblastí, kdy jednotliví žadatelé mohli získat dotaci na sportovní činnost podle prokázaného počtu členů ve věku do 18 let, příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český Krumlov nebo dotaci z grantového programu Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let, který má pět podprogramů. Město Český Krumlov podporuje také sportovní akce mimořádného významu a oceňuje sportovce za reprezentaci," sdělil radní Jan Vondrouš.

Dotaci na sportovní činnost v celkové výši 1,25 milionu Kč obdrželo od města Český Krumlov celkem osm oddílů.  O dotaci na úhradu nájemného požádalo jedenáct sportovních klubů. „Při schvalování celkových dotací nelze určit přesně výše příspěvků na úhradu nájemného, protože to závisí na počtu tréninkových hodin v průběhu celého roku. Podle pravidel jsou na úhradu nájemného vyčleněny celkem 3 miliony Kč. S jednotlivými kluby budou uzavřeny smlouvy a dotace zašleme po skutečném zaplacení nájmů," vysvětlila Jindřiška Smolíková z odboru Školství, sportu a mládeže. V oblasti podpory sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov byla podpořena jedna žádost za 50 tisíc Kč. Z grantového programu bylo podpořeno deset žádostí o celkové výši 153 640 Kč v podprogramu sportovní akce mládeže do 18 let, jedna žádost v celkové výši 20 tisíc Kč na přednáškovou, publikační a propagační činnost zaměřenou na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity, čtyři žádosti o dotaci na pořízení sportovního vybavení v celkové výši 69 tisíc Kč. Dotace na reprezentaci bude rozdělována průběžně během celého roku. Podprogram dotace pro sociálně slabé do 18 let byl pozastaven, jeho jediná žádost bude přezkoumána. Z rezervních zdrojů podpořili radní částkou 5 tisíc Kč účast Jany Jeřábkové na Mistrovství Evropy v závodním aerobiku ve španělském Blanes.

V grantovém programu Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let jsou vypsány ještě druhá kola pro podávání žádostí o příspěvek. Uzávěrka druhého kola je 30. září 2009. Podrobné informace ke grantům a programům podpory vyhlášených městem Český Krumlov jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/granty2009.