Občan > městský úřad > struktura MěÚ > odbory > Kancelář starosty > aktuality

Slavnosti pětilisté růže oslaví s městem Český Krumlov 700 let

13. května 2009

Slavnosti pětilisté růže do aktuality Slavnosti pětilisté růže oživí již v červnu vzpomínku na první písemnou zmínku o městě Český Krumlov z roku 1309. Centrum Českého Krumlova ožije od 19. do 21. června historií a nabídne příchozím středověkou zábavu, dobové trhy nebo gurmánské zážitky z pravých středověkých specialit. Letošní třiadvacátý ročník naváže na první oslavu kulatého výročí v roce 1909, kdy proběhla městská historická slavnost ještě s účastí knížete Schwarzenberka. Rok oslavy 700 let města nebude věnován pouze rodu posledních Rožmberků a období renesance, jak je běžné každý rok, ale zaměří se na prezentaci všech historických období a na historii města od gotiky po rokoko.  Výše vstupného zůstane stejná jako v roce 2008. V pátek a v neděli bude vstup na Slavnosti pětilisté růže volný. Návštěvníci v kostýmech mají vstup zdarma po celou dobu slavností. Aktuální informace ke Slavnostem pětilisté růže jsou zveřejňovány na webových stránkách www.ckrumlov.cz/slavnosti2009.

Dramaturgie oslav vychází z dlouhodobého záměru, kdy jednou za deset let, vždy v "devítkovém" roce, prezentují průřez několika historickými epochami, které jsou přímo tematicky svázány s historií Českého Krumlova. "Tento široký záber se odráží i v doprovodném programu, kde budou zastoupeny programy období gotiky až rokoka. Kostru programu Slavností pětilisté růže tvoří historický kostýmovaný průvod městem, rytířský turnaj a akademie rytířských umění, představení živých šachů, noc ohně, schola historica a historický trh," vyjmenoval ředitel Městského divadla Český Krumlov Jan Vozábal, který organizuje přípravu festivalu.

Historický kostýmovaný průvod městem představí důležité osobnosti jednotlivých rodů a zajímavé dějinné události od nejstarších Vítkovců po Schwarzenberky s akcentací ryze krumlovských historických momentů, jako je například Dělení růží. Součástí průvodu bude také několik originálních erbů z druhého ročníku Slavností pětilisté růže z roku 1969, vyrobených vlastnoručně zakladatelem slavností Antonínem Zwiefelhoferem. Průvodu se zúčastní přibližně 600 kostýmovaných postav. "Bude možné spatřit rytíře na koních, šermířské a vojenské jednotky, bubeníky, praporečníky, muzikanty, kejklíře a jokulátory nebo zástupce cechů," doplnil Vozábal. Jedinečnou součástí průvodu bude unikátní skupina postav Maškarního sálu, pro kterou bude pořízeno asi 15 kopií kostýmů přesně podle fresek z Maškarního sálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. "Na této novince se podílí také Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a choreografii skupiny připravuje docentka Helena Kazárová," sdělil ředitel Městského divadla Český Krumlov.

Rytířský turnaj bude v letošním roce poprvé uveden v období gotiky, tedy v plné zbroji. Jeho tématem bude legenda Dělení řůží. Turnaj byl již několikrát prezentován v renesanční podobě. Scénáristou turnaje je šermířský mistr Petr Koza a turnaj je připravován ve spolupráci s Agenturou Petra Barvíka, Agenturou A.R.G.O. a AKA - Akademie rytířských umění.  Akademie rytířských umění bude pokračováním celoročních intenzivních seminářů zaměřených na jednotlivé školy historického šermu. Probíhající seminář bude ukončen veřejnou aprobací, do níž budou zapojeni i návštěvníci. Lektory akacemie jsou svobodný šermířský mistr Peter Koza a podmistr školy šermu Petr Nůsek. Semináře pořádá: Agentura A.R.G.O. a Městské divadlo Český Krumlov pod záštitou: Magisterium - škola evropských historických bojových umění, Asociace českých šermířů, AKA - Akademie rytířských umění.

Na šachovnici 12 x 12 metrů bude prostřednictvím představení Živých šachů prezentována další významná událost z historie města - spojení Latránu a Nového města v roce 1555 Vilémem Rožmberka. Scénář připravuje František Zborník a režii René Vápeník.  Pro registrované účastníky slavností je připravena Schola historica, jejíž účastníci se seznámí s historickým tancem s Evou Kröschlovou a absolvují bubenický workshop se Zdeňkem Koubkem.

Ke slavnostem patří neodmyslitelně i Noc ohně, která i letos iluminuje I. Zámecké nádvoří. Premiérově budou využity lampióny různých druhů a velikostí. Na originálním nasvícení města se podílí pedagog Střední umělecké školy Sv. Anežky české Marek Borsányi spolu s vybranými studenty ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov.

Historický trh se letos opět vrátí na své původní místo na I. Zámecké nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov. Gastronomické speciality budou k ochutnání na trhu na náměstí Svornosti.

Již v týdnu předcházejícím Slavnostem pětilisté růže se ve městě konají významné společenské aktivity, které se vztahují k výročí města. Na náměstí Svornosti bude znovuvysvěcen mariánský sloup a k svátku svatého Víta proběhne slavnostní mše. V seminární zahradě bude instalována plastika místních umělců Zvonice pro Evropu. Občané Českého Krumlova budou moci využít bezplatně zajímavé prohlídky města, které zaštítí českokrumlovský cech průvodců. V předvečer slavností bude slavnostně předána Cena města Český Krumlov za rok 2008.

Vstupné na Slavnosti pětilisté růže je zdarma v pátek 19. června a v neděli 21. června. Návštěvníci v kostýmech, držitelé průkazů ZTP/P a ZTP nebo děti do 10 let mají vstupné zdarma. V sobotu 20. června bude vybíráno vstupné 200 Kč pro dospělé, 100 Kč pro studenty (držitele ISIC nebo ITIC) a 50 Kč pro děti do 15 let. V předprodeji budou prodávány zvýhodněné vstupenky pro dospělé za 150 Kč. Předprodej vstupenek bude zajišťovat Městské divadlo Český Krumlov, Infocentrum Český Krumlova a Unios Tourist Service.

Pořadateli Slavností pětilisté růže jsou město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. a Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Historické trhy zajištuje Hana Pelzová. Produkci a program slavností připravuje Městské divadlo Český Krumlov.

Generálním partnerem Slavností pětilisté růže v roce 2009 je Budějovický Budvar, n.p. Hlavními partnery Slavností pětilisté růže v roce 2009 jsou Schwan Cosmetics CR, s. r. o. a Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism. Partnery Slavností pětilisté růže v roce 2009 jsou Vera, spol. s.r.o., Ramirent, s. r. o., Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. a CB Auto a.s.

V následujících letech se slavnosti budou konat v termínech: 18. - 20. 6. 2010; 17. - 19. 6. 2011; 22. - 24. 6. 2012; 21. - 23. 6. 2013; 20. - 22. 6. 2014 a 19. - 21. 6. 2015.

V roce 2008 navštívilo Slavnosti pětilisté růže přes 22 tisíc návštěvníků.