Aktuality > 2017

Obnova hradní stráže v Českém Krumlově

V roce 1948 byl Český Krumlov připraven o svůj staletý a hrdý symbol v podobě unikátní hradní stráže, Schwarzenberské granátnické gardy. Ta se nyní po sedmdesáti letech díky krumlovským nadšencům vrací zpět k životu a je jen na nás, občanech, aby byl její návrat trvalý.

Hradní stráž v Českém Krumlově?

Ano, Český Krumlov měl až do roku 1948 svou hradní stráž. Byla jí Schwarzenberská granátnická garda, poslední osobní hradní stráž v Československu a zároveň poslední granátnická garda s touto funkcí na území kontinentální Evropy. Granátníci v modro-bílých uniformách střežili českokrumlovský zámek přes dvě staletí - nepřetržitě od roku 1742 až do roku 1948, kdy byla činnost této unikátní jednotky necelý měsíc po komunistickém převzetí moci v republice přerušena. Český Krumlov tak měl být připraven o svůj staletý a hrdý symbol, který představoval nejen turistické lákadlo, ale i unikátní tradici, jež byla nedílnou součástí kulturního bohatství tohoto města i významným prvkem jeho identity. "Po téměř sedmdesáti letech jsme se jakožto občané, kterým záleží na společném dědictví našeho města a naší země, rozhodli této historické nepravosti postavit a navrátit někdejší symbol Českého Krumlova, který jej ve 20. století řadil po bok hlavních měst ostrovních království Kodaně a Londýna, zpět k životu," uvádí Martin Neudörfl, hejtman Schwarzenberské granátnické gardy. 

Cílem je plnohodnotná obnova do roku 2018

Cílem je plnohodnotná, důstojná a trvale udržitelná obnova činnosti gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově do roku 2018. Plnohodnotná obnova znamená obnovení jak slavnostních ceremonií, maršů, troubení fanfár ze zámecké věže o svátcích, každoročních dělových salv nad městem nebo koncertů gardového orchestru a jazzbandu, tak především obnovení celoroční každodenní stráže granátníků na II. nádvoří zámku v Českém Krumlově. Obnovení celoroční každodenní stráže je však podmíněno zajištěním jak dostatečného množství uniforem, vybavení a výzbroje, tak i vhodného zázemí. Za tímto účelem bude proto obnoveno původní velitelství a kasárna gardy na II. zámeckém nádvoří. K roku 2018 tak vznikne v srdci zámku Český Krumlov unikátní komplex přístupný veřejnosti, který se statutem skutečného sídla a kasáren gardy nebude mít v Evropě obdoby. Tímto způsobem garda získá jak funkční zázemí pro vykonávání své činnosti jako hradní stráže, tak i základní příjem na pokrytí části výdajů s ní spojených.

Kdo jsme - Garda ve 21. století

"Na základě dlouholetého výzkumu jsme jako občané dobrovolně iniciovali tzv. Program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, jenž má skrze konkrétní kroky a projekty zajistit trvalý návrat granátníků na zámek v Českém Krumlově," sděluje Martin Neudörfl. Sama garda byla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a se souhlasem knížete Karla ze Schwarzenbergu obnovena téhož roku a od té doby navazuje v provizorních podmínkách přesně tam, kde v roce 1948 bývalí granátníci přestali - modro-bílé uniformy byly přivítány s nadšením a již dnes jsou schwarzenberští granátníci opět součástí života města. Po dvou letech usilovné práce a díky výsledkům iniciativy krumlovských nadšenců byl Program obnovy oficiálně přijat Národním památkovým ústavem a městem Český Krumlov, čímž se brány zámku a města Český Krumlov granátníkům definitivně otevřely. 

Po formální stránce tak nic nebrání tomu, aby se hrdý symbol města Český Krumlov po sedmdesáti letech vrátil zpět tam, kam vždy neodmyslitelně patřil. "V současné době se nám bohatě dostává vůle, morální podpory, odhodlání i občanského zápalu - dokud však garda nesídlí na zámku v Českém Krumlově, je pro granátníky a pro Program obnovy zcela zásadní i podpora finanční. Má-li se schwarzenberský granátník na svou strážnici skutečně vrátit trvale a důstojně, potřebují granátníci i Vaši podporu. Obracíme se proto na Vás s žádostí o pomoc a zároveň s nabídkou stát se součástí obnovy jedinečné tradice a historického podniku nemajícího v dějinách naší země obdoby," vyzývá Martin Neudörfl.

Celonárodní sbírka na obnovu činnosti gardy

Granátníci 16. června zahájili celonárodní sbírku formou crowdfundingu, jejímž cílem je vybrat minimálně 1 000 000 Kč na obnovu činnosti gardy jako hradní stráže v Českém Krumlově. Sbírka probíhá na serveru Hithit.com, přičemž do 30. července 2017 chtějí krumlovští granátníci tímto způsobem a skrze zapojení spoluobčanů a jejich podporu zajistit nezbytné finance na zajištění chybějícího vybavení pro granátníky a především na zahájení rekonstrukce kasáren a velitelství tak, aby mohla být obnovena činnost gardy plnohodnotně a trvale k roku 2018.

Spoluobčané, kteří se do sbírky zapojí, se mohou těšit na více jak dvě desítky odměn, které pro ně jako výraz vděku granátníci připravili. Jedná se například o autentické granátnické pohlednice, které poprvé od II. světové války znovu vydá fotoateliér Seidel, různé upomínkové předměty a publikace, zážitky v podobě unikátních prohlídek v Českém Krumlově či vyjížděk kočárem v okolí města a rovněž i vysoce kvalitní pamětní diplomy z dílny světově uznávaného grafika Jindry Čapka.

Když dosáhneme 1 000 000 Kč,

radikálně posílíme akceschopnost gardy. S pečlivým rozvržením této částky budeme schopni nejen pořídit nové uniformy spolu se základní výzbrojí pro všechny granátníky, ale i zahájit rekonstrukci původních kasáren a velitelství na zámku v Českém Krumlově, která mají granátníkům opětovně poskytnout funkční zázemí, čímž bude umožněno obnovení celoroční každodenní stráže granátníků v areálu zámku k roku 2018.

Když dosáhneme 2 000 000 Kč,

obnovíme tradici každoročních dělových salv ze zámeckého vrchu nad městem u příležitosti 100. výročí vzniku republiky v roce 2018 výrobou nových střelbyschopných děl a obnovíme činnost orchestru gardy zajištěním nových nástrojů a především lesních rohů, aby byly obnoveny slavnostní fanfáry ze zámecké věže. Rovněž dokončíme vyzbrojení granátníků a zajistíme základní vybavení obnovených kasáren a velitelství.

Když dosáhneme 3 000 000 Kč,

nebude před granátníky stát žádná překážka, aby realizovali kompletní rekonstrukci původních prostor gardy na zámku v Českém Krumlově již v průběhu roku 2017.

V roce 2018 na zámku v Českém Krumlově 

Ke květnu 2017 jsme zajistili vše proto, aby nic nebránilo v návratu granátníků zpět na zámek v Českém Krumlově. Nyní je jen na nás, občanech, zda skutečně dokážeme společnými silami tuto tradici, kterou nám vedle mnoha jiných vzal rok 1948, vrátit zpět k životu trvale, důstojně a plnohodnotně. Podpoříte-li dnes v této zásadní době granátníky, až navštívíte k roku 2018 zámek v Českém Krumlově a na II. nádvoří bude stát granátník v modro-bílé uniformě s typickou medvědí čepicí
na hlavě a puškou přes rameno, budete moci s hrdostí říci, že i díky Vám a Vaší podpoře mohla být po sedmdesáti letech tato jedinečná a hrdá tradice v Českém Krumlově opět obnovena.

Více o celonárodní sbírce na www.hithit.com.

Více o Schwarzenberské granátnické gardě na www.krumlovskagarda.cz.