Aktuality > 2015

Reflexe II. světové války a osvobození na Českokrumlovsku

1. 5. - 22. 11. 2015

Reflexe II. světové války a osvobození na Českokrumlovsku Od pátku 1. května do neděle 22. listopadu 2015 probíhá ve výstavních prostorách Regionálního muzea v Českém Krumlově výstava „Reflexe II. světové války a osvobození na Českokrumlovsku", s podtitulem „Mozaika událostí a lidských osudů v příčinných souvislostech, na které bychom neměli zapomínat".


Výstava je pořádána u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války a osvobození. Je zaměřena na regionální události, které jsou prezentovány chronologicky ve spojitosti s tzv. „velkými dějinami" v Evropě i mimo ni. Základní textovou linii tvoří citace z obecních kronik Horní Plané (města zabraného v r. 1938 Velkoněmeckou říší) a Křemže (městyse s českým obyvatelstvem, který se v r. 1938 stal pohraniční obcí v tzv. „druhé republice" a o rok později v Protektorátu Čechy a Morava). Obrazovou část tvoří dokumenty z vlastních sbírek muzea a sbírek řady dalších veřejných institucí i soukromých sběratelů. Obdobně je tomu s trojrozměrnými exponáty.

Chronologický sled událostí začíná připomenutím situace v r. 1937 - Hitlerových válečných plánů, posilování Henleinovy Sudetoněmecké strany, národnostního složení obyvatelstva ČSR a regionu. Výstava pokračuje představením událostí let 1938 a 1939: ohrožení ČSR, mobilizace, Mnichovská dohoda, obsazení pohraničí, vznik protektorátu, život v nových poměrech, začátek války. Období války je členěno na čas nacistických úspěchů v letech 1940 - 1942 a na čas směřující k porážce Německa v letech 1943 - 1944. Tato část výstavy je orientována na situaci v obou částech regionu, odlišné i společné rysy života českých a německých obyvatel pod vlivem válečných událostí a připomíná oběti války a okupace.

Zvláštní pozornost je věnována událostem roku 1945, mezi které patřily transporty vězňů a jejich oběti, soustřeďování utečenců, ústup německých oddílů, oběti květnové revoluce, osvobození vojsky USA a SSSR, obnova československé svrchovanosti, uplatnění Benešových dekretů, odchod vojsk a příprava odsunu Němců. Závěr výstavy připomíná hlavní události prvního poválečného roku 1946 - odsun německého obyvatelstva a volby do Ústavodárného shromáždění. Zvláštní panel je věnován připomenutí obětí války - válečných hrobů, pomníků a pamětních desek na Českokrumlovsku.

Výstava je rozsahem komorní, přesto představuje na 200 dokumentů - fotografií, archivních dokladů, map i trojrozměrných exponátů. Mnoho z nich je výstavně prezentováno poprvé. Součástí výstavy je elektronická tematická prezentace, která mj. představuje další dosud nezveřejněné obrazové dokumenty z Českého Krumlova z období války a jeho konce.