Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav)

A) byty k pronájmu

- nejsou -

B) nebytové prostory (NP) k pronájmu

a) NP mimo centrum

  1. Autobusové nádraží, Nemocniční 586, Český Krumlov - 1. NP, 10,77 m2, informace viz výzva.

C) INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- nejsou -

 

3.2.2021
Ing. Miroslav Reitinger, jednatel společnosti