Aktuality > 2018

Práce na rekonstrukci si vyžádá dočasný přesun autobusového nádraží

Autobusové nádraží v Českém Krumlově se na dva měsíce přestěhuje do provizoria na Špičáku. Toto opatření iniciuje, zajišťuje a financuje dodavatelská firma, která provádí rekonstrukci nádraží. Cestujícím přinese změna větší komfort a bezpečnost než při současném provozu za probíhající rekonstrukce terminálu. Po dobu změny bude na trase autobusové nádraží - Špičák fungovat pro cestující bezplatná doprava.

Doposud práce na rekonstrukci nového dopravního terminálu probíhaly s menšími omezeními souběžně s provozem autobusového nádraží. Některé technické a organizační komplikace však způsobily skluz v plnění harmonogramu. S tím se chce dodavatel stavby vypořádat zvýšenou intenzitou prací, která ovšem vyžaduje uvolnění prostoru celého staveniště. Proto se v rámci zajištění lepšího komfortu a bezpečnosti pro cestující přesunou od 8. října do 8. prosince 2018 všechny zastávky z autobusového nádraží do lokality Špičák.

Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravuje souběžně kroky, aby zajistila cestujícím stejný komfort jako na autobusovém nádraží.

„Na Špičáku vzniknou další čtyři sdružené zastávky s celkovou kapacitou dvanácti autobusů, přesune se sem informační kancelář dopravců a přes Chvalšinskou ulici na silnici I/39 povede dočasný přechod pro chodce. Vše bude doplněno informačním systémem a zároveň bude zajištěna náhradní autobusová doprava na trase Špičák - nemocnice - městský úřad," vyjmenovává opatření Edita Novotná, tisková mluvčí firmy STRABAG a.s. V místě nových zastávek bude také fungovat prodloužený provoz WC s průběžnou celodenní údržbou.

Dobu, po kterou bude plocha autobusového nádraží uzavřena, současně využije Českokrumlovský rozvojový fond k úpravám stávající nádražní budovy. Částečně bude vyměněno zasklení haly, dojde k úpravám elektroinstalace a vytápění objektu. Budou pořízeny nové lavice, koše a nápojové automaty. V neposlední řadě budou v hale osazeny digitální informační tabule.

S uvedením nových jízdních řádů od 9. prosince 2018 budou cestující využívat nové zastávky na krytých peronech na novém moderním dopravním terminálu.

Dodavatel stavby STRABAG a.s. se omlouvá cestujícím a občanům Českého Krumlova za vzniklé komplikace způsobené přesunem autobusových zastávek, za ruch a zvýšený pohyb a dopravu v lokalitě Špičák.

Mapa organizace dopravy na Špičáku

Mapa trasy náhradní autobusové dopravy

Jízdní řády náhradní autobusové dopravy

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DOPRAVNÍCH ZMĚNÁCH NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ naleznete ZDE.

DALŠÍ INFORMACE:
Informační kancelář dopravců: 386 100 146
Infocentrum Český Krumlov: 380 704 622