Občan > Aktuality > 2013

Povodňové konto města Český Krumlov

Aktualizováno 14.6.2013

Na základě vydaného osvědčení krajského úřadu, může město Český Krumlov dne 14.6.2013 zahájit veřejnou sbírku na povodňové konto č.ú. 5402015005 / 5500 (Raiffeisenbank, a.s.).

Účelem sbírky je pomoc fyzickým i právnickým osobám při řešení následků povodní 2013 na území města Český Krumlov a spolufinancování oprav poškozeného či zničeného obecního majetku.

Příspěvky je možno:
1) zasílat bezhotovostním převodem na výše uvedený účet s uvedením identifikace dárce,
2) skládat v hotovosti na pokladně městského úřadu v ulici Kaplická,
3) popř. skládat v hotovosti v sekretariátu kanceláře starosty na radnici.

Pokud bude mít dárce zájem o uzavření písemné smlouvy (např. z důvodu záměru odečtení poskytnutého příspěvku ze svého základu pro daň z příjmů za rok 2013), bude s ním sepsána dle vzoru zde.