Občan > Aktuality

Aktuality informačního systému veřejné správy Český Krumlov - rok 2012

Prosinec
19.12.2012 - Mapová aplikace „Management historického dědictví“ se dále rozvíjí
17.12.2012 - Další úspěch Medvíďat
13.12.2012 - Dopravní omezení v důledku opravy střechy na budově České spořitelny
11.12.2012 - Úřední hodiny o Vánocích
10.12.2012 - Prodej vánočních stromků 2012
Listopad
26.11.2012 - Výstavka k protipovodňovým opatřením
26.11.2012 - Plánované propojení systému Centrálního registru vozidel s Informačním systémem základních registrů
Říjen
22.10.2012 - Dopravní omezení v souvislosti s natáčením reklamy Guinness
22.10.2012 - Vernisáž a výstava „UNESCO pro mladou generaci aneb Život v památkách“
10.10.2012 - Slavnostní akt vítání občánků
4.10.2012 - Zástupci města Český Krumlov navštívili Llanwrtyd Wells
4.10.2012 - Město Český Krumlov zve na mezinárodní konferenci Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO
4.10.2012 - Informace o ukončení vydávání Výpisů z registru ekonomických subjektů
2.10.2012 - Český Krumlov se stal Fairtradovým městem
1.10.2012 - Výzva k odstranění nebo ořezu dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
1.10.2012 - Setkání partnerských měst 2012 ve slovinském Slovenj Gradci
Září
18.9.2012 - Veřejné projednání návrhu na vybudování inženýrských sítí
18.9.2012 - Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky
12.9.2012 - Týden charity bude zahájen 18. září 2012 na Městském úřadě Český Krumlov
6.9.2012 - Nové sběrné místo tříděného odpadu vzniklo na parkovišti Jelenka
6.9.2012 - Dodávky teplé vody z plynové kotelny ve Vyšném byly dočasně omezeny
Srpen
31.8.2012 - V Českém Krumlově bude dočasně nesjízdný jez Jelení lávka. Pokračovat se bude také v rekonstrukci lávky v Široké ulici
30.8.2012 - Letecké cvičení Ramstein Rover 2012 zasáhne i do vzdušného prostoru nad Českým Krumlovem
29.8.2012 - Chystané dopravní uzavírky v ORP Český Krumlov v září a říjnu 2012
28.8.2012 - Kontejnery z Hradební ulice budou přesunuty pod most u DDM
17.8.2012 - Upozornění zdravotně postiženým občanům
14.8.2012 - Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti bude opět otevřena
13.8.2012 - Registr vozidel a dovozu vozidel přešel z mimořádného režimu k původním úředním hodinám
6.8.2012 - Partneři Svatováclavských slavností 2012
Červenec
31.7.2012 - Centrální registr vozidel - rozšíření úředních hodin na Městském úřadě Český Krumlov
31.7.2012 - Město Český Krumlov odstraňuje škody po bouři
31.7.2012 - Novinka vyvolávacího a objednávkového systému na Městském úřadě Český Krumlov
27.7.2012 - Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
26.7.2012 - Protipovodňová opatření na řece Vltavě
26.7.2012 - Doporučení pravidel pro pouliční vystupování na území města Český Krumlov
23.7.2012 - Centrální registr vozidel je od 27. července opět otevřen
20.7.2012 - Soutěž o vstupenky na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
12.7.2012 - Ubytování psů v Českém Krumlově
11.7.2012 - Zahájení druhé etapy rekonstrukce jezu Jelení lávka
10.7.2012 - Výpadek centrálního registru vozidel
Červen
22.6.2012 - Vyhodnocení soutěže o nejhezčí kontejner
20.6.2012 - Výpadek centrálního registru vozidel
11.6.2012 - Český Krumlov udělí dvě Ceny města za rok 2011
6.6.2012 - Změna dopravy na okružní lince v Českém Krumlově
6.6.2012 - 26. ročník Slavností pětilisté růže
6.6.2012 - Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení
Květen
30.5.2012 - Zrušení úředních hodin na Odboru vnitřních věcí
29.5.2012 - Oznámení o omezení rozsahu ordinačních hodin
29.5.2012 - Výběrové řízení na pronájem kina
23.5.2012 - Průběžná evidence odpadu
21.5.2012 - Rallye Český Krumlov 2012 - uzavírky
16.5.2012 - Oznámení o výběrovém řízení na pronájem prodejních nebytových prostor
14.5.2012 - Partneři akce Slavnosti pětilisté růže 2012
11.5.2012 - Studijní cesta do Paříže jako vyvrcholení znalostní soutěže UNES-CO víš a znáš
11.5.2012 - Studijní cesta do Paříže - fotogalerie
7.5.2012 - Slavnostní akt vítání občánků
4.5.2012 - Nová letní scéna v Českém Krumlově
2.5.2012 - Městský úřad Český Krumlov rozšiřuje úřední hodiny
Duben
24.4.2012 - V květnu bude zahájena rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti
18.4.2012 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení
12.4.2012 - Cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012
4.4.2012 - Kladná stanoviska poskytovatele dotace ke změnám průběhu rekonstrukcí lávek
3.4.2012 - Jen v Českém Krumlově se můžete políbit pod rozkvetlým stromem na náměstí Lásky
3.4.2012 - Slavnostní akt vítání občánků
2.4.2012 - Férová snídaně v Českém Krumlově
Březen
28.3.2012 - Pozvánka na veřejné projednání problematiky protipovodňových opatření
20.3.2012 - Pravidelné kontroly komínů
19.3.2012 - Harmonogram prací na lávce u mostu Na Plášti se bude odvíjet od stanoviska poskytovatele dotace
7.3.2012 - Slavnostní vyhlášení výsledků znalostní soutěže UNES-CO víš a znáš
7.3.2012 - Slavnostní vyhlášení výsledků znalostní soutěže UNES-CO víš a znáš - fotogalerie
7.3.2012 - Zahájení prací na lávce u mostu Na Plášti pozdrží zvýšený průtok Vltavy
5.3.2012 - Zrušení úředních hodin na Odboru vnitřních věcí
Únor
29.2.2012 - Účastníci projektu absolvovali kviz
29.2.2012 - Digitalizace českokrumlovského kina dokončena
24.2.2012 - Průzkum Českého statistického úřadu
24.2.2012 - Mapa pro občany a podnikatele
21.2.2012 - Velvyslanec a konzul Estonské republiky v Českém Krumlově
20.2.2012 - Oficiální návštěva ministryně kultury Aleny Hanákové
16.2.2012 - Nominace na Cenu města jsou přijímány do konce března
16.2.2012 - Lávka u mostu Na Plášti bude za ideálních podmínek uzavřena jen tři měsíce
16.2.2012 - Masopust v Českém Krumlově 2012
16.2.2012 - Agentura domácí zdravotní péče
6.2.2012 - Nedělní linka autobusu na hřbitov
3.2.2012 - Oznámení o výběrovém řízení na prodej bytů v Českém Krumlově
3.2.2012 - Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace
2.2.2012 - Vedení města Český Krumlov jedná o zkrácení termínu rekonstrukce lávky přes Vltavu
1.2.2012 - Účastníci projektu "UNESCO pro mladou generaci" se připravují na kviz
Leden
27.1.2012 - Návoz materiálu z lomu ve Vyšném v rámci I. etapy rekonstrukce jezu
23.1.2012 - Další jednání pracovní skupiny ke koordinaci prací a termínů realizace rekonstrukce lávek a jezu na Vltavě
23.1.2012 - Uzavření průchodu pod Plášťovým mostem 24. - 27. 1. 2012
17.1.2012 - Zahájení rekonstrukce jezu Jelení lávka
16.1.2012 - Co přináší nového sociální reforma od 1. 1. 2012
16.1.2012 - Nově příspěvek na mobilitu od 1. 1. 2012
16.1.2012 - Nové byty v městském parku
16.1.2012 - Psí Vánoce 2011
16.1.2012 - Zrušení úředních hodin na Odboru vnitřních věcí
13.1.2012 - Jednání pracovní skupiny ke koordinaci prací a termínů realizace rekonstrukce lávek a jezu na Vltavě
11.1.2012 - Rok 2012 je rokem 20. výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO
10.1.2012 - Změna ohlašovací povinnosti - podání hlášení dle zákona o odpadech v roce 2012 v systému ISPOP
3.1.2012 - Zrušení úředních hodin na Odboru vnitřních věcí