Aktuality > 2012

Příběhy z Fotoateliéru Josefa Seidela ožívají na internetu

Museum Fotoateliér Seidel - stav v roce 2005 Unikátní dědictví, které zanechali významní českokrumlovští fotografové Josef a František Seidelovi, se nyní dostalo na internet. Odkaz, který čítá na 140 tisíc negativů a pozitivů z let 1884 až 1997, je už takřka kompletně zveřejněný v nové fotobance Musea Fotoateliér Seidel (MFS). Na adrese www.seidel.cz má k  historickým snímkům přístup každý, aniž by musel přijet do Českého Krumlova. 

Lidé si v této databance mohou najít své předky, spatřit tvář měst a vesnic před sto lety, poznat vývoj řemesel a hospodářství nebo vidět obrázky běžného života ve městech i na venkově. Nejvíc snímků pochází z Českokrumlovska a Šumavy, ale lze najít fotografie z mnohem většího území sahajícího od západu k jihovýchodu Čech, do Rakouska i Německa.

Josef Seidel, který bývá označován za nejvěrnějšího kronikáře Šumavy, zachytil pohnuté dějiny 20. století a řadu již neexistujících míst. Digitalizace jeho díla má velký mezinárodní význam. „Databanka s ohromným bohatstvím snímků vrací vzpomínky na společné soužití národů podél hranice. Pomáhá rodinám rozesetým po celém světě poznat své předky a místa, odkud pocházejí," řekl ing. Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, který dům s ateliérem včetně rozsáhlého díla od roku 2005 vlastní a spravuje.

Databanka Museum Fotoateliér Seidel Díky evropskému projektu pod názvem Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa převedlo MFS do digitalizované podoby stěžejní část díla Josefa a Františka Seidelových. Vznikla nová fotobanka, v níž je snazší hledání než na původních webových stránkách MFS. Registrace je bezplatná a má své výhody. „Kdo se do fotobanky přihlásí, může si vytvořit skupinu oblíbených fotografií, později se k nim vracet a kolekci doplňovat podle svých témat," upřesnil vedoucí projektu ing. Petr Hudičák. Návštěvníci webových stránek mohou přidávat k fotografiím své komentáře, od čehož si správci MFS slibují pomoc při identifikaci snímků.

„Pomocí databanky se odvíjejí již zapomenuté příběhy úředníků, řemeslníků či dělníků z okolí. Potomci k fotografiím přidávají příběhy lidí, domů a dílen. Mnozí lidé mají po předcích fotografie a vědí, kdo je na nich. Málokdy však znají, kdy snímky vznikly.  Díky pečlivě vedené evidenci ve Fotoateliéru Seidel jim dokážeme doplnit přesné informace," naznačil Hudičák další směr bádání.

Kdo takto na internetu projde dlouholetou historií fotografie, uvidí snímky, jejichž rozmanitost i vysoká řemeslná kvalita je fascinující. Početnou a velmi zajímavou kapitolou jsou portréty lidí v ateliéru i mimo něj, protože Josef Seidel se svým fotoaparátem hodně cestoval. Díky tomu jsou na mnoha snímcích obyvatelé Šumavy a jejich domovy, které pak válka, poválečný odsun a železná opona změnily k nepoznání. Syn František v započatém díle svého otce pokračoval a zachytil hlavně běžný život v Českém Krumlově až do roku 1997. Seidelovi fotili děti a celé rodiny, školy, vojáky, svatby i pohřby. „Své předky na fotografiích poznávají lidé nejen z Čech, ale i z Rakouska, Německa, Švédska či Švýcarska.  Díky tomu se naše muzeum stává centrem porozumění, v němž se snažíme přispět i k nápravě starých zločinů a křivd souvisejících s česko-německou otázkou," upozornil ředitel Reitinger.

Výsledkem projektu Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa jsou i další materiály v češtině a němčině, zejména:

 1. Kniha Museum Fotoateliér Seidel: Poodhalené tajemství Kniha Fotoateliér Seidel: Poodhalené tajemství - reprezentativní publikace shrnující na více než 150 stranách životní příběh i dílo Josefa a Františka Seidelových. Úvodní slovo architekta Davida Vávry, výběr historických fotografií i dokumentace obnovy ateliéru po roce 2005.
 2. Kniha Seidel, fotografická paměť generací ... - výběr nejlepších záběrů z digitalizovaného archivu slouží jako ochutnávka toho, co je k dispozici v databance MFS.
 3. Mapy Seidelova Šumava a Seidelův Český Krumlov - aktuální mapy s dobovými fotografiemi
 4. Dva soubory nově vytištěných pohlednic podle původních negativů
 5. Audioguide - zvukový průvodce Museem Fotoateliér Seidel
 6. Nákup dvou sbírek skleněných negativů z oblasti okolo Českého Krumlova, Prachatic a Vyššího Brodu

Zajímavosti:

 • Digitalizace archívu Musea Fotoateliér Seidel - firma WayUp fotografie jsou svědectvím vývoje v dlouhém období od roku 1884 do roku 1997
 • mimořádně široké teritorium: od Nýrska na západě po Nové Město pod Landštejnem a na východě podél hranice na území Rakouska a Německa. Ve sbírce je i několik fotografií západočeských lázní, Č. Budějovic, Písku a Strakonic.
 • vedle portrétů v ateliéru jsou snímky obyvatel Šumavy před jejich domy, v jejich domácím prostředí vesnic a městeček
 • dokumentární fotografie stématikou průmyslu, řemesel, spolků a slavností
 • několik tisíc fotografií pro tisk a výrobu pohlednic
 • dokumentární práce s historickými předměty z hradů, zámků a církevních staveb jižních Čech
 • posledních 40 let František Seidel fotografoval běžnýživot obyvatel Českého Krumlova: svatby, narozeniny i pohřby, slavnosti, schůze i město a jeho zákoutí
 • při zpracování archivu byly přepsány všechny záznamy ze zákaznických knih. Je to na 140 000 řádků se jménem, datem fotografie a číslem negativu. V průběhu let se množství dat měnilo, téměř vždy je doplněna adresa objednatele. Toto úctyhodné dílo téměř dvou desítek archivářů je jedinečným znakem databanky. Je využito pro doplnění informací o fotografiích vdatabance a je zdrojem zajímavých poznání: archiv obsahuje například více než 200 fotografií osob z Horní Plané, na 40 nositelů příjmení Nodes a podobný počet lidí spříjmením Wozelka. Mezi snímky známých osobností je například portrét skladatele Petra Ebena, který své dětství a mládí prožil vČeském Krumlově.