Infoservis

Databázová aplikace "MENU" - www.menu.ckrumlov.cz

K čemu slouží a jak to funguje?

Databázová aplikace "MENU" - www.menu.ckrumlov.cz je nadstavbou Katalogu stravovacích zařízení. Prioritně je určena k zadávání a zveřejňování nabídek stravovacích zařízení a to jak každodenních poledních menu, tak i zadávání a prezentaci stálých jídelních lístků, příležitostních či speciálních menu. Aplikace umožňuje prezentovat zadané informace jak na stránkách daného stravovacícho zařízení v Katalogu stravovacích zařízení, tak na centrálních tématických  seznamech/sestavách s provázaným odkazem na stránky stravovacího zařízení.

Zajímavou a silnou stránkou aplikace je právě možnost vytváření společných stránech všech zapojených restaurací. Můžou tak vznikat společné stránky restaurací celé destinace k určitým událostem např.: Valentýnské menu, Svatováclavské menu, Svatomartinské menu, Adventní či Silvestrovské menu a pod.

Základní vlastností je samozřejmě zadávání a společná prezentace poledních menu. Aplikace umožňuje zadávat na libovolnou dobu dopředu denní menu. Umožňuje zadaná data zveřejňovat jak na stránce restaurace, tak na společné stránce "Polední menu". Polední menu je zveřejňováno vždy na daný den s možností si listovat v nabídkách dalších dnů.

Systém umožńuje se přihlásit k odběru denních nabídek, případně si nechat zasílat Polední menu všech restaurací 1x za týden. Denní rozesílání se provádí pondělí až pátek po 10:00, týdenní každé pondělí po 10:00.

Jak mohu aplikaci využívat jako provozovatel restaurace?

a) Pokud již máte v Katalogu stravovacích zařízení prezentaci své provozovny:

- pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlásit do portálu administrace katalogů, tam kliknout na název stravovacího zařízení a klinout na nabídku "menu"

- kliknout na položku "Vložit nové jídlo"  a zadat informace

- postupně zadat všechny jídla na dané období např. týden

- využívání aplikace je pro provozovny, které mají prezentace zdarma

Pokud by jste nechtěli jídla zadávat sami do aplikace, můžete si objednat službu u nás, cena služby je 530 Kč/rok (10 Kč/týden).

b) Pokud ještě nemáte prezentaci Vašeho stravovacího zařízení v katalogu:

- prvním krokem je registrace v systému, vytvoření si uživatelského účtu a přihlašovacích údajů

- pomocí přihlašovacích údajů se přihlásit do administrace a založit si záznam pro nové stravovací zařízení

- další kroky jsou již stejné jako předcházejícím případě

- aplikaci MENU můžete používat buď samostatně bez prezentace nebo ve spojitosti s prezentací v rámci Katalogu stravovacích zařízení

- pokud ještě nemáte žádnou prezentaci v Katalogu stravovacích zařízení služba je zpoplatněna, cena využívání aplikace na rok je 500 Kč

Kompletní nabídku našich služeb a ceník na rok 2013 najdete na stránkách: www.ckrumlov.cz/sluzby2015

Další rozvoj aplikace

Dle zájmu veřejnosti a v případě zájmu jednotlivých restaurací jsme připraveni rozšířit aplikace o informační modul (informace kde a jak objednávat) případně o rezervační systém.

Kontakt:

V případě dotazů nás kontaktujte:

Administrace OIS - www.ckrumlov.cz
Ing. Tibor Horváth
tel.: +420 380 704 614
mobil: +420 606 422 628
e-mail: menu@ckrumlov.cz