Občan > Aktuality > 2012

Mapová aplikace „Management historického dědictví" se dále rozvíjí

Aktualizováno 19.12.2012

Město Český Krumlov i v roce 2012 pokračovalo s rozvojem mapové aplikace Management historického dědictví a navázalo tak na předchozí etapy projektu Management plán pro historické centrum města Český Krumlov.
Kromě průběžné aktualizace grafických objektů a statistických údajů u vrstev sledovaných indikátorů (pasport památek, zábory veřejného prostranství, obyvatelstvo, nemovitý majetek, ubytovací kapacity, aj.) byl v letošním roce vylepšen design celé aplikace včetně nové modernější vizualizace základní podkladové mapy. Ta je nyní společná pro všechny tři základní mapové aplikace města: Mapa pro občany a podnikatele, Turistická mapa a Management historického dědictví.
V aplikaci přibyly nové funkcionality jako například provázání objektů z pasportu památek se šikmými leteckými snímky (tzv. ptačí pohled) na Mapy.cz a je tedy možné si památky prohlížet z více stran a úhlů.

Odpady_managemnt plán

Dále byly doplněny letecké snímky z roku 2011 získané od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a byly vytvořeny dvě nové vrstvy sledovaných indikátorů: odpadové hospodářství a kamerový systém (tato vrstva je však z pochopitelných důvodů uvedena pouze v interní verzi aplikace)

ptačí pohled_managemnt plán

V neposlední řadě stoji za zmínku, že tzv. Císařské otisky stabilního katastru vyhotovované od roku 1826, které představují nejstarší souvislé katastrální mapování v českých zemích, jsou nyní v aplikaci dostupné pro celé správní území města Český Krumlov.
Tento projekt vznikl v rámci Implementace a doplnění E- Management plánu pro historické centrum města Český Krumlov. Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.
Management plán je systém kontroly, ochrany a regulace využívání a rozvoje památky UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO, monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření s historickým statkem.