Info servis > MailFórum > Turista > 2009

KCR-CK: Druhe kolo kulturnich grantu konci tento patek

Datum a čas: 29.6.2009 10:50 hod.

Termín pro podávání žádostí o udělení grantu na podporu kultury ve městě Český Krumlov vyprší tento pátek 3. července ve 12. hodin. Zájemci mohou předkládat městu své projekty, žádající o finanční podporu od 1. června. Na druhý grantový okruh je vyčleněna částka 149 500 Kč. Informace ke grantovým okruhům vyhlašovaných městem Český Krumlov jsou zveřejněny na www.ckrumlov.cz/granty2009. "Cílem udělování grantů je komplexní podpora živé kultury, společenského a kulturního života města, rozšíření kulturní nabídky ve městě mimo hlavní turistickou sezónu zejména od října do prosince, podpora aktivit směřujících k uspořádání akcí oslovujících nejenom turistický ale i domácí segment zájemců o kulturní život a vytváření image Českého Krumlova jako kulturní metropole jižních Čech," upřesnila místostarostka města Jitka Zikmundová.
Druhé kolo grantového programu na podporu kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlašuje stejně jako vloni dva řádné okruhy:
1. Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)
2. Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)
V prvním grantovém okruhu Mladí mladým může žadatel na jednu akci získat maximálně polovinu nákladů a až 30 000 Kč, v okruhu Od podzimu do nového roku činí nejvyšší možný příspěvek 45 000 Kč a uznatelné náklady mohou být pokryty do výše 30 %.
Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.) se sídlem na území města Český Krumlov, fyzické a právnické osoby zabývající se pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov. Na jednu akci smí žádat žadatel pouze v jednom grantovém okruhu.
Žádosti o řádný grant města je možné podávat v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, a to do 3. července 2009 do 12 hodin.

Jitka Augustinová
tisková mluvčí

kancelář starosty
město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 766 121
GSM: 602 491 448
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum