Info servis > MailFórum > Turista > 2009

KCR-CK: ZIT NA VSI - Galerie Doxa predstavi fotograficky dokument z oblasti hornorakouskeho Unterwa

Datum a čas: 27.3.2009 9:56 hod.

V sobotu 28.3.2009 začne vernisáží v 16.00 hodin výstava fotografií Helmuta Steineckera "ŽÍT NA VSI".

Helmut Steinecker (nar. 1980 v Unterwaldu) říká k této výstavě: "...Od počátku roku 2007 se zabývám realizací fotografického projektu UNTERWALD. Se záměrem vytvořit novou věcnost sociálního dokumentu. Venkovská klišé jsem, pokud možno,utlumil.

Unterwald je malá hornorakouská ves na hranici s Čechami. Zcela obklíčená lesy a dostupná pouze jednou cestou. Potok Malše (Maltsch) protéká kolem a dál vyznačuje státní hranici, nedávno ještě "železnou oponu".

Toto sevření lesy a nepropusnost hranice učinilo z Untewaldu "konec světa", dalo mu charakter uzavřeného systému a podrželo na čas jeho nedotčenost a původnost. Otevření hranice dává šanci novým pohledům na krajinu lesů a vod. V Unterwaldu je i můj ateliér, tam vznikly fotografie této výstavy."

Výstava je na I. nádvoří zámku Český Krumlov přístupná od 29.3.2009 do 30.4.2009.

Další informace: http://www.galerie.doxa.cz

S pozdravem,
Mgr. Lubor Mrázek
správce OIS regionu Český Krumlov
E-mail: mrazek@ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum