Info servis > MailFórum > Podnikatel > 2008

IPP-CK: Pozvanka na seminar

Datum a čas: 24.11.2008 7:48 hod.

Vážení podnikatelé,

JHK si Vás dovoluje upozornit na termín konání semináře "Nemocenské pojištění zaměstnanců a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2009", který se uskuteční dne 28. listopadu 2008.

Od 1. 1. 2009 nabude po 2 odkladech účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění.

V souvislosti s touto připravovanou změnou jsme pro zaměstnavatele připravili seminář, který se uskuteční dne 28. listopadu 2008 v zasedací místnosti MěÚ v Č. Krumlově.

Přednášející: Ing. Jindřich Rozkopal, vedoucí odboru metodiky a řízení ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, KSSZ PRO JIHOČESKÝ KRAJ

Program semináře:
- Nemocenské pojištění - nový zákon o nemocenském pojištění, účinný od 1.1.2009,
- Účast na pojištění (okruh pojištěných osob, základní úprava a odchylky),
- Povinnosti zaměstnavatelů,
- Změny v systému dávek nemocenského pojištění (nárok, výpočet, uplatňování, nemocenské a náhrada mzdy, ošetřovné, dávky v mateřství, dávky poživatelů důchodů),
- Přechodná ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., Přechod dávek nemocenského pojištění z roku 2008 do roku 2009,
- Pojistné na sociální zabezpečení (okruh plátců, sazby pojistného zaměstnavatele a zaměstnance, způsob výpočtu, stanovení vyměřovacího základu, maximální vyměřovací základ),
- Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poplatky:
Členové JHK: 600,- Kč (včetně DPH)
Ostatní: 800,- Kč (včetně DPH)
Poplatky budou vybírány v hotovosti před zahájením semináře.

Dotazy týkající se problematiky semináře a přihlášky možno zaslat na: dolezelova@jhk.cz
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

S přátelským pozdravem

Mgr. Zdenka Doleželová
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Oblastní kancelář Český Krumlov
Kaplická 439, CZ - 381 01 Český Krumlov
Tel. fax: 420 380 727 162
mobil.: 420 608 572 251
e-mail: dolezelova@jhk.cz
Web: www.jhk.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum