Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Dokonceni projektu Phare 2002, Phare 2003

Datum a čas: 6.12.2005 1:41 hod.

Město Český Krumlov se v rámci přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov zapojilo v letošním roce do dvou projektů EU Phare CBC.

První projekt s názvem "Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov" (CZ 2002/000-583.03.01/-0036 ) byl zahájen koncem února a bude dokončen koncem listopadu letošního roku. V rámci tohoto projektu se uskutečnila a financovala řada aktivit, které přispěly k informovanosti o dění v kultuře a cestovním ruchu, ke vzájemné výměně zkušeností z oblasti cestovního ruchu i k navázání nových kontaktů a prohlubování možností přeshraniční spolupráce.

V rámci realizace projektu byl vydán Kulturní kalendář 2005 s nákladem 17 tisíc ks v Českém jazyce a 12 tisíc ks v Německém jazyce. V rámci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov byly realizovány rozšířené elektronické verze Kulturního kalendáře 2005 (www.ckrumlov.cz/kalendar), jak v české tak v německé jazykové mutaci v rozsahu více než 100 stran, s celkovou návštěvností v období březen až listopad více než 100 tisíc přístupů. V rámci aktualit bylo zveřejněno přes 50 zpráv a více jak 400 fotografií z nejzajímavějších akcí z oblasti kultury a cestovního ruchu, většina aktualit byla zveřejněna i v Německém jazyce. Byly vytvořeny nové stránky významných kulturních akcí (www.ckrumlov.cz/slavnosti), umožňující rychle a operativně sdělovat, doplňovat a měnit dostupné informace o klíčových akcích, včetně možnosti využívání rezervačního systému, a to vše díky snadné obsluze přímo pořadatelem.

V rámci projektu byla uskutečněna setkání odborníků a docházelo ke vzájemné výměně zkušeností a posouzení dalších možností spolupráce v cestovním ruchu. Bylo provedeno dotazníkové šetření k možnostem zapojení se Českého Krumlova do projektu Linz - Evropské město kultury 2009. Z vyhodnocení jednoznačně vyplývá, že Český Krumlov je vhodným partnerem pro zapojení do tohoto projektu.

Pro interní potřebu realizačního týmu byla vytvořena internetová aplikace, která umožňuje vzájemné sdílení potřebné dokumentace projektu, vzájemnou komunikaci a sledování stavu a vývoje realizace. Tato aplikace má část veřejnou a interní. Na základě zkušeností se využití této aplikace rozšířilo i na další podobné projekty. Aplikace je velice výhodnou jak pro prezentaci projektů pro veřejnost tak i pro samotné realizátory projektů (www.ckrumlov.cz/projekty).

Druhý projekt s názvem "Kultura a cestovní ruch - propagace aktivit měst Linz a Český Krumlov" (CZ 2003/005-079.03.01/-0042) navazuje na předcházející, jeho realizace byla zahájena v červenci a bude dokončena v lednu 2006. V rámci tohoto projektu jsou od července zveřejňované aktuality z oblasti kultury a cestovního ruchu, připravuje se nový tištěný Kulturní kalendář 2006 a jeho elektronická verze a vedou se stránky projektu na internetu.

Nově dokončenou etapou projektu je realizace internetových stránek našeho zahraničního partnera projektu Tourismusverband Linz a to www.linz.cz.

Stránky www.linz.cz představují poprvé návštěvníkovi českého internetu město Linz v češtině - informují o jeho bohaté kulturní a turistické nabídce, nabízí informace o možnostech návštěvy pamětihodností, muzeí, zábavných akcí pro děti i dospělé, návštěvu botanické zahrady, zoo a řadu dalších zajímavostí. Nechybí ani nabídka projížděk na lodi či okružních jízd po Linci. V neposlední řadě informuje i o cenách nejzajímavějších turistických produktů. O obsahovou stránku se nadále bude starat Tourismusverband Linz, technickou správou a realizací aktualizací byl dle dohody partnerů projektu pověřen management OIS.

Další informace a fotografie:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005120501.xml

Ing. Tibor Horváth
manager Oficiálního informačního systému
tel: 380 704 614, fax: 380 704 619
e-mail: tibor.horvath@ckrf.ckrumlov.cz


--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum