Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Dnes zacina divadelni festival MIRACULUM v Ceskem Krumlove

Datum a čas: 20.10.2005 11:00 hod.

Koncept nového mezinárodního divadelního festivalu MIRACULUM vychází z mimořádné malebnosti města Český Krumlov s impozantní siluetou zámku, rozsáhlým a krásně a znalecky obnoveným souborem historických budov – v návaznosti na statut městské památkové rezervace a zápis města do seznamu světových kulturních památek UNESCO v roce 1992 – i bohatých kulturních tradice, umožňujících vnímat město jako celek, jako divadelní město, jako oživlý zázrak. Celý Český Krumlov je tak jakýmsi živoucím divadelním muzeem, v němž se prostředí, autentická architektura externí i interiérová, včetně urbanisticky unikátní konfigurace města, podílejí na umocnění zážitku a podívané.

Plakát - program ve formátu PDF [577 kB]:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/20051020_miraculum_plakat.pdf

Informace o festivalu Miraculum na OIS:
http://www.ckrumlov.cz/miraculum2005

Festival MIRACULUM respektuje přirozené a mezinárodně stále silnější kulturně-historické priority lokality, kterými jsou zámecké Barokní divadlo, zámek jako celek, včetně zahrady, které se souborem historických budov města vytvářející impozantní městskou scénografii, která nemá obdoby. V návaznosti na tyto danosti se konkrétní festivalový repertoár orientuje k tradičnějším divadelním druhům, typům a formám, umožňují v intencích současných marketingových přístupů posílit kulturně-historický potenciál destinace a vytvořit novou krumlovskou kulturní platformu v méně exponovaném konci sezóny - v termínu 20. - 24. 10. 2005.

Smyslem festivalu je oživení druhových a žánrových tradic, spojených s divadelní historií Českého Krumlova, a to v inscenační a interpretační práci špičkových domácích i zahraničních divadelníků s využitím co nejautentičtějších prostorů, prostředí s bohatou tradicí a nejefektnějších architektonických a urbanistických prvků (Barokní divadlo, Renesanční dům a Maškarní sál na Zámku, areály bývalé Prelatury s Prokyšovým sálem a Městského divadla v Horní ulici, Divadelní centrum u sv. Jošta s Muzeem marionet na Latráně apod.). Do repertoáru festivalu se bude promítat divadelní historie v celé škále od jezuitského divadla, přes projevy dvorské kultury a festivit až k pašijovému divadlu a nejrozmanitějším moderním formám.

Programová škála vede od klasických představení (komorní opery, baletu a tance, pohybového a fyzického divadla, marionetového divadla ad.) až k improvizovaným formám například commedie dell’arte, pouličního a karnevalového divadla, klauniád a moderní pantomimy, nového cirkusu s žonglováním, akrobacií, chůdařením apod., k projektům site-specific a dalším para-divadelním projevům, jak je nabízí dnešní divadlo a umění.

Podstatným cílem je také rozvoj dlouhodobé příhraniční spolupráce – zejména s divadelními a uměleckými institucemi a soubory sousedního Rakouska a Bavorska. Obdobně je program otevřen integračním tendencím EU i odbornému zájmu zámoří. Pro zahraniční odbornou veřejnost a interesanty může být festival jakýmsi Dnem otevřených dveří do všech divadelních prostor města s ukázkami využití.

S pozdravem,
Ing. Tibor Horváth
Manager OIS
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
provozovatel Oficiálního informačního systému města a regionu Český Krumlov
Tel: 380 704 614, fax 380 704 619, mob. 606 422 628
Email: tibor.horvath@ckrf.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum