Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Preshranicni spoluprace mezi mesty Linz a Cesky Krumlov

Datum a čas: 23.9.2005 16:45 hod.

Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov
Zpráva k projektu EU Phare CBC Program CZ 2002/000-583.11.03

Projekt má posílit přeshraniční spolupráci partnerů především v oblasti cestovního ruchu. Jeho stěžejní osnovou je uspořádání dvou inspekčních cest českých odborníků do Lince a rakouských odborníků do Českého Krumlova s cílem získat neocenitelné zahraniční zkušenosti, rozšířit a zkvalitnit sortiment služeb, prezentovat region. Dalším záměrem projektu je vytvářet komplexní pozitivní obraz měst Linz a Český Krumlov zvyšující jejich atraktivitu pro obyvatele a návštěvníky prostřednictvím tištěného a internetového přehledu akcí Český Krumlov - kulturní kalendář 2005 vydaný počátkem roku 2005 v české, anglické a německé verzi a on-line Aktuálního kulturního přehledu na internetu. V rámci projektu byly dále vytvořeny webové stránky významných kulturních akcí v Českém Krumlově a webové stránky projektu Phare, aktuálně informující o stavu projektu a usnadňující komunikaci mezi členy realizačního týmu.

Projekt je realizován v rámci programu SFMP Phare 2002 (projekt Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov). Vychází a navazuje na dlouhodobou koncepci spolupráce mezi těmito městy. Spolupráce mezi Linzem a Českým Krumlovem se intenzívně rozvíjí již od roku 2002, uskutečnilo se několik podobných projektů zaměřených zejména na oblast kultury a cestovního ruchu. Projekt podporuje demokratickou výměnu zkušeností, která přiblíží turistický region do procesu začleňování do Evropské unie. Inspekční cesta pro pracovníky v cestovním ruchu a zástupce z řad podnikatelů z Českokrumlovska do Lince se uskuteční 30. září a pro odborníky a studenty univerzity z Lince do Českého Krumlova 14. a 15. října.

Jejich výsledkem bude workshop a odborný dotazníkový průzkum v Českém Krumlově, kterých se zúčastní experti a odborníci cestovního ruchu z obou turistických regionů. Stěžejním tématem workshopu a dotazníkového průzkumu bude zapojení města Český Krumlov do projektu Linz - hlavní město kultury v roce 2009.

Celkový rozpočet projektu, včetně jakéhokoliv spolufinancování, činí 18 220 EUR, požadovaná dotace Phare je 9 110 EUR, tzn. 50 % z celkového rozpočtu. Cílem projektu, jenž trvá deset měsíců, od února do listopadu 2005, je podpora komunikace a rozvoj prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací mezi příhraničními regiony.

Další informace a odkazy na on-line výstupy projektu:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005092301.xml

S pozdravem,
Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov, kancelář starosty,
tel: +420 380 766 328,
mob: +420 606 635 249,
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

Za obsah této zprávy je výhradně odpovědné Město Český Krumlov a nelze jej v žádném případě považovat za názor EU.

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum