Info servis > MailFórum > Turista > 2004

OIS-CK: Prodej chaty a rozhledny na Kleti

Datum a čas: 12.8.2004 11:48 hod.

Rada města na pondělním jednání potvrdila své rozhodnutí z konce června, kdy v roli valné hromady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., schválila prodej horské chaty a rozhledny Kleť JUDr. Ladislavu Faktorovi. Radní tak po posouzení veškerých skutečností a okolností souvisejících s touto obchodní transakcí nevyhověli námitkám dalšího zájemce o koupi uvedených nemovitostí. Nový majitel zaplatí za objekty na vrcholu Blanského lesa 7,1 mil. Kč a za jejich komplexní rekonstrukci dalších 12 - 13 mil. Kč. Jednoznačně deklarovaným závazkem kupujícího bude zachování veřejné funkce chaty a rozhledny (veřejná přístupnost rozhledny, ubytovacích a restauračních služeb). ČKRF odkoupil horskou chatu s rozhlednou v roce 1998 od Jednoty Kaplice za 4,5 mil. Kč s cílem její celkové rekonstrukce a zachování jejího veřejně prospěšného charakteru. Jedním z klíčových předpokladů rekonstrukce objektů ve vlastní režii bylo získání finanční spoluúčasti ze státních či krajských veřejných zdrojů. Jelikož se tento předpoklad nepodařilo naplnit, využilo "město" nabídky majitele Radia Faktor na odkoupení obou objektů. Zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci tak bude moci využít nový vlastník. Rada města považuje budoucího majitele po všech stránkách za bonitního investora, jehož kredit a postavení jsou zárukou nejen kvalitní rekonstrukce chaty a rozhledny na Kleti, ale i zachování její stávající veřejné funkce.

Další informace:
Hora Kleť - http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_klet.htm

Jana Zuziaková
Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum