Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Zeleznicni koridor C.Budejovice - Linz: prezentace vyhledavaci studie

Datum a čas: 16.5.2005 11:19 hod.

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Český Krumlov
si Vás dovoluje pozvat na

Prezentaci vyhledávací studie trasy IV. TRANZITNÍHO ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU


Na této prezentaci budou podnikatelé hlasovat o navržených variantách tras koridoru a výsledek hlasování bude podkladem ke konečnému stanovisku JHK.


Termín: 19. května 2005, 17,00 hodin
Místo: zasedací místnost MÚ v Českém Krumlově , Kaplická ulice 439

Prezentující:
Ing. Ivan Študlar, zástupce Českých drah a.s. pro Jihočeský kraj
Ing. Michal Babič, vedoucí projektu, IKP Consulting Engineers s.r.o.
Ing. Lukáš Mašín, poradce hejtmana pro infrastrukturu

Program :
1. Analýza současného stavu a prognóza rozvoje železniční dopravy
2. Eurokoridor Sever - Jih
3. Popis studie, vymezení řešení, zájmový prostor
4. Základní podmínky řešení
5. Diskuse spojená s hlasováním o variantě trati

Moderátor :
Mgr. Filip Černý, Český rozhlas České Budějovice

K účasti byli dále pozváni :
JUDr. František Mikeš, starosta města Český Krumlov
Miloš Michálek, místostarosta města Český Krumlov
Ing. Lumír Luštický, vedoucí odboru územního rozvoje, investic a památkové péče MÚ CK
Miroslav Hála, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ CKHelena Halabicová
Regionální informační místo, InMP
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Oblastní kancelář Český Krumlov
Linecká 266, CZ - 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 340
mobil.: +420 724 613 942
e-mail: halabicova@jhk.cz
Web: www.jhk.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum