Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Podpora podnikani ze strukturalnich fondu EU

Datum a čas: 13.5.2005 9:04 hod.

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Český Krumlov si Vás dovoluje pozvat na konzultační den na téma:

Podpora podnikání ze strukturálních fondů EU

Přednáší:
Ing. Tomáš Mráz, Regionální kancelář CzechInvest České Budějovice, agentura na podporu podnikání a investic

16. května 2005, 14:00 hodin, zasedací místnost JHK, Linecká 266
17. května 2005, 13,30 hodin, zasedací místnost MÚ v Kaplici, Kostelní 70

Program:
1. Přivítání účastníků
2. Agentura CzechInvest, základní informace
3. základní informace o jednotlivých programech
4. Program ROZVOJ
- zaměření programu
- podporované činnosti
- výše podpory
- příjemce podpory
- uznatelné náklady
5. Program PROFESE
- cíle programu
- podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků
- termíny podání žádostí
6. Individuální konzultace

Poplatky:
zdarma


Helena Halabicová
Regionální informační místo, InMP
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Oblastní kancelář Český Krumlov
Linecká 266, CZ - 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 711 340
mobil.: +420 724 613 942
e-mail: halabicova@jhk.cz
Web: www.jhk.cz--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum