Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Egon Schiele Art Centrum letos predstavi estonsky expresionismus

Datum a čas: 25.4.2005 18:49 hod.

Egon Schiele Art Centrum připravilo pro letošní sezónu ve světové premiéře rozsáhlou výstavu "Estonský expresionismus (1900-1930)".

Na počátku byla přírodní katastrofa – v srpnu 2002 zaplavila Českou republiku pětisetletá voda, ušetřen nezůstal ani Český Krumlov. Ze všech stran světa však přicházela pomoc naší zemi, městu i Egon Schiele Art Centru. A tehdy nebylo možné si nevšimnout pomoci Estonské republiky – země o jednom a půl milionu obyvatel, která do Českého Krumlova poslala ohromnou částku dvou milionů korun. Když opadly vody, bylo na místě poděkovat těm, kteří tak velkoryse pomohli památkám a kultuře Českého Krumlova, mimo jiné Estonsku, jehož hlavní město Tallinn je zapsáno stejně jako Český Krumlov na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a jež zná hrůzu a bezmocnost při záplavách z vlastní nedávné zkušenosti. Přemýšleli jsme o představení zajímavého estonského umění v České republice; prvotní impuls později vyústil ve fascinaci specifickým obdobím estonských kulturních dějin – obdobím počátku 20. století. Zaměřili jsme se na tvůrce více či méně spojené zkušenostmi ze zahraničí a expresionistickým způsobem vyjadřování. Odhlédneme-li od osobních osudů, byli jsme osloveni semknutostí, nadčasovostí a nadějí obsaženou v dílech umělců jako byl Eduard Wiiralt, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Konrad Mägi, Märt Laarman, Jaan Vahtra, Aleksander Tassa a Anton Starkopf.

Do České republiky jsme přivezli rozsáhlou výstavu čítající na dvě stě originálů. Jde o největší výstavu estonského umění v novodobých dějinách země, vyvezenou do zahraničí. Tento projekt jsme mohli realizovat jen díky velkorysé pomoci a podpoře velvyslanectví Estonské republiky v Praze, Ministerstva kultury Estonské republiky, Fondu kultury Estonské republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Města Český Krumlov a díky velmi vstřícné spolupráci Muzea umění v Tartu, Muzea umění v Tallinnu, Estonského literárního muzea i soukromých sběratelů.

Moje upřímné poděkování patří všem, kdo nezištně s projektem pomohli a všem, kdo na projekt finančně přispěli.

Zcela mimořádný obdiv a poděkování však chci vyjádřit velvyslankyni Estonské republiky v České republice paní Eve-Külli Kala, bez jejíž pomoci, nadšení a energie by projekt nikdy nemohl být realizován.

Další informace:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005042501.xml

Hana Jirmusová
ředitelka Egon Schiele Art Centra


--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum