Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Na Polecnici vyhlasen 2. stupen povodnove aktivity - pohotovost

Datum a čas: 18.3.2005 18:44 hod.

Situace na Vltavě je regulována podle manipulačního řádu vodní nádrže Lipno. Na základě žádosti povodňové komise města ČK snížila správa přehrady vypouštění z nádrže o 10 m3 na minimálně dvanáct hodin, aby voda z mezipovodí mohla protéci městem beze škod.

Na toku Polečnice dosáhla ve 14.40 h hladina vody výšky 120 cm, tedy hranice pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity - pohotovosti.

V 15.30 se podruhé během dneška sešla povodňová komise města ČK k rozdělení úkolů spojených s 2. povodňovým stupněm. O situaci byli neprodleně vyrozuměni obyvatelé, majitelé a správci objektů ohrožených případným dalším vzestupem hladiny. Byli vyzváni, aby všechny problémy související s se zvýšením průtoku Polečnice neprodleně hlásili na telefonní čísla 150 a 156.

Pro případ vylití toku v místě, kde by mohlo dojít k ohrožení objektů bydlení, jsou připraveny pytle s pískem, i násypná avie s 10 t písku a pytli tak, aby bylo možné pytlovat přímo na místě.

Aktuální situace je neustále monitorována a veřejnost se dozví neprodleně o všech změnách.

Další informace:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005031101.xml

S pozdravem,
Mgr. Lubor Mrázek
správce OIS regionu Český Krumlov
E-mail: mrazek@ckrumlov.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum