Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Aktualni informace o situaci na tocich a nadrzich v povodi Vltavy dne 11. 3. 2005

Datum a čas: 11.3.2005 22:54 hod.

Vzhledem k současné zásobě vody ve sněhu uváděnou Českým hydrometeorologickým ústavem pokračuje Povodí Vltavy, státní podnik, ve snižování hladin a tím i uvolňování objemů na vodních nádržích ve své správě. Vytvářený volný prostor bude použit pro zmírnění případných zvýšených průtoků v období jarního tání.

Situace je neustále průběžně monitorována a vyhodnocována pracovníky Povodí Vltavy, státní podnik. Všechny manipulace na vodních nádržích jsou přizpůsobovány aktuálnímu vývoji hydrometeorologické situace. Všechna vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v provozuschopném stavu. Na všech nádržích jsou hladiny pod maximálními hladinami zásobních prostorů a jejich retenční prostory jsou zcela prázdné. Zaměstnanci Povodí Vltavy pravidelně monitorují také lokality, kde obvykle bývá výskyt nebezpečných ledových jevů, v současné době je výskyt pouze lokální a nejsou hlášeny výraznější problémy se vznikem ledových bariér.

Pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik, jsou v rámci potřeby připraveni operativně řešit případné krizové povodňové situace jak v rámci dispečinků, tak přímo v zasažených lokalitách.

V předchozím období v rámci prevence před povodněmi provedlo Povodí Vltavy revizi vydaných stanovisek k povodňovým plánům obcí s rozšířenou působností a iniciovalo u jednotlivých krajských úřadů nutnost proškolení povodňových orgánů. Zástupci Povodí Vltavy se také zúčastnili jednání bezpečnostní rady Jihočeského kraje, zasedání Krajské povodňové komise kraje Vysočina a zasedání Krajské povodňové komise Středočeského kraje. Iniciovali rovněž svolání pracovních štábů krajských povodňových komisí, které ještě v letošním roce nezasedaly. V rámci připravenosti prověřili pracovníci dispečinků Povodí Vltavy také spojení na krajské povodňové komise a komise obcí s rozšířenou působností.

Aktuální informace o vývoji hydrologické situace a údaje o vodních stavech a průtocích na vodních tocích lze získat na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, http://www.pvl.cz.

Další informace:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005031101.xml


Praha 11. března 2005

Kontakt:
Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Václav Báča, technický ředitel
tel. +420 221 401 111
dispečer ve službě na vodohospodářském dispečinku
tel. +420 257 329 425


--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum