Info servis > MailFórum > Turista > 2005

KCR-CK: Podpora incomingove turistiky na Ceskokrumlovsku

Datum a čas: 3.3.2005 22:48 hod.

Český Krumlov je bezesporu jedno z nejkrásnějších míst v naší zemi, právem zapsané na prestižním Seznamu UNESCO. Každoročně se stává vyhledávaným cílem domácích i zahraničních turistů, a také proto vznikl na základě úvah Města Český Krumlov, jak postupovat dál v oblasti rozvoje cestovního ruchu, projekt Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU. Ten má mimo jiné formulovat, jak se bude město v této oblasti rozvíjet do roku 2010.

Tomu ale musela předcházet podrobná analýza současného stavu. K ní posloužily nejen odborné studie a materiály, zpracované předními odborníky a specialisty na tuto problematiku, ale také například dva velmi přínosné workshopy s místními podnikateli v oblasti kultury a cestovního ruchu. Přizvaní zástupci z řad široké veřejnosti nejen že sami pojmenovali pozitiva i negativa masového turismu ve městě Český Krumlov, ale také sami definovali, jakou cestou by se město a region mělo v příštích letech ubírat.

Zpracování projektu se opíralo i o analýzu dat z výzkumu návštěvníků a obyvatel Českého Krumlova, ze srovnávací studie cestovního ruchu v příhraničních regionech či jiných atraktivních destinací v České republice.

Všichni účastníci projektu mohli sledovat jeho průběh a vývoj na stránkách společnosti KP Projekt a prostřednictvím Oficiálního informačního systému města Český Krumlov

Projekt Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU na svém lednovém zasedání schválilo zastupitelstvo Města Český Krumlov, čímž schválilo jeho předložení do Společného regionálního operačního programu (SROP).

Další informace:
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2005030303.xml

Sestavila:
Mgr. Pavla Kuchtová
Tisk. servis
Projekt rozvoje CR Český Krumlov
Tel: +420 602 184 252
pavla.kuchtova@cmail.cz

--------------------------------------------------------
Správa MailFóra OIS-CK: http://www.ckrumlov.cz/mailforum