Info servis > MailFórum > Turista > 2015

IVC-CK: Cena mesta Cesky Krumlov za rok 2014

Datum a čas: 17.6.2015 14:25 hod.

Cena města Český Krumlov za rok 2014

Zastupitelstvo města na svém dubnovém jednání rozhodlo o udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014. Z dvanácti nominovaných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které převezmou uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou.

Jsou jimi: Vlasta Wimmerová, Jan Pils, Václav Novák a Josef Prokopec. Oceněným i nominovaným budeme moci osobně poblahopřát na slavnostním předání cen, které se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 18 hodin v Synagoze Český Krumlov. Slavnostní akt doprovodí hudebním vystoupením Smyčcový kvartet Krumlovského komorního orchestru. Zvána je široká
veřejnost.

Informace o držitelích Ceny města Český Krumlov za rok 2014:

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky

V letošním roce oslavila 80 let, členka klubu START, organizátorka pobytů zaměřených na
poznání ČR, za zásluhy o rozvoj turistiky byla oceněna nejvyšším vyznamenáním Klubu
Českých Turistů "Čestným odznakem Vojty Náprstka"
Nominoval: Odbor Klubu Českých Turistů START

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov, jejíž velitelem byl v letech 2004 - 2014

Pan Václav Novák je již 50 let aktivním dobrovolným hasičem a v létech 2004 - 2014 byl
velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Svým aktivním přístupem a zanícením pro věc dlouhodobě a soustavně přispíval k rozvoji této jednotky, která zcela zásadním způsobem pomáhá na území města bojovat nejenom s požáry, ale i s následky živelních pohrom, zejména povodní a přívalových dešťů. Jednotka pod jeho velením se stala
nepominutelným partnerem Hasičského záchranného sboru i krizových orgánů města. Václav
Novák se stal vzorem několika generací dobrovolných hasičů a mnozí obyvatelé města Český
Krumlov mu přímo či nepřímo vděčí za záchranu života, zdraví či majetku.
Nominoval: Mgr. Radim Rouče

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoj sportu v Českém Krumlově

Jan Pils se v tomto roce dožil 80 let, narodil se v Českém Krumlově 30.3.1935. Po celý svůj život byl příkladným sportovcem a občanem Českého Krumlova. Ve svém oboru dentisty byl a ještě je v současné době vyhlášeným odborníkem. Pan Pils reprezentoval město ve
fotbalovém klubu FK Slavoj jako hráč a po skončení aktivní činnosti byl jako trenér u
nejlepších výsledků fotbalového klubu v jeho historii. V 90. letech byl ve svobodných
volbách zvolen též do prvého zastupitelstva města. Jeho koníčkem mimo již zmíněného je
historie samotného města, kde svou znalost všech památek Českého Krumlova předával
turistům jako průvodce. Jeho nezapomenutelná vyprávění o českokrumlovských domech,
ulicích a zákoutích jsou na vysoké úrovni a jeho posluchači se zatajeným dechem kvitují
znalost historie města. V současné době je pan Pils aktivním členem a fanouškem FK
Slavoje. Jeho vitalita je obdivuhodná, po dvou operacích kyčelních kloubů je také turistou.
Jan Pils také velice pečlivě sleduje jako občan současný život města a jeho občanů na všech úrovních.
Nominoval: FK Slavoj Český Krumlov

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného
fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov

Pan Josef Prokopec žije v Českém Krumlově od roku 1946 a od této doby zachycuje život
města ve fotografii. Ve svém aktivním pracovním životě pracoval v Papírnách ve Větřní.
Fotografuje od mládí a absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již v roce 1961 byl
zakládajícím členem Fotoklubu Český Krumlov, v současné době působí v obou
krumlovských fotoklubech a rozdává nadále své dlouholeté zkušenosti. Měl několik
samostatných autorských výstav v Čechách a účastnil se jako autor i fotografických výstav v zahraničí. Ještě jako důchodce vyučoval fotografii na Střední umělecké škole Sv. Anežky v Českém Krumlově. Díky jeho fotografické tvorbě se dochoval bohatý archiv novodobé
historie města Český Krumlov, část ze své fotografické tvorby představil v publikaci
PROMĚNY Českého Krumlova.
Nominoval: Fotoklub FotoKrumlov o.s.

V 21 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 69 cen. Cena města Český Krumlov je
určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné
počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen
českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který
má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu
Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly
vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport,
sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej
získat více subjektů.

Další informace naleznete na http://www.ckrumlov.cz/cenamesta.