Info servis > MailFórum > Turista > 2013

Odpadove hospodarstvi v historickem centru mesta - vysledky docasneho umisteni velkobjemoveho kontej

Datum a čas: 10.9.2013 15:25 hod.

Odpadové hospodářství v historickém centru města - výsledky dočasného umístění velkobjemového kontejneru

Město Český Krumlov si je vědomo, že problematika odpadového hospodářství patří mezi jeden z problémů historického centra města. Z tohoto důvodu se dne 22. 7. 2013 konalo jednání zástupců města a podnikatelských subjektů z historického centra. Na základě jejich požadavků a v souladu s návrhem společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o. byl v období 22. 7. - 26. 8. 2013 v Hradební ulici v rámci zkušebního provozu umístěn velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad o objemu 12 m3. Kontejner byl v lokalitě umístěn denně v době od 21,00 hod. do 06,00 hod. následujícího dne. Na základě apelu ze strany producentů odpadu byla v průběhu uvedeného období doba umístění kontejneru opakovaně upravována (od 2. 8. 2013 20,00 hod. - 08,00 hod, od 7. 8. 2013 pak v době od 14,30 do 08,00 hod.. Od uvedeného data byl umisťován kontejner o objemu 6 m3).

Ze strany odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov byl prováděn denní monitoring lokality. Kontejner byl určen výhradně pro odkládání směsného komunálního odpadu - o této skutečnosti byli producenti informováni na webu města, v místním tisku a informace byla vyznačena přímo na kontejneru. V rámci kontrol však bylo zjištěno, že významnou část odpadu tvořily separovatelné složky odpadu - papír (kartonové krabice), plast (obaly, PET lahve), sklo a odpad biologicky rozložitelný (zbytky jídel, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina). Množství odpadu se pohybovalo v rozmezí 40 - 420 kg/den.

Vzhledem k minimálnímu využívání zmíněného kontejneru (průměrně uloženo 158 kg odpadu/den) nebude kontejner v lokalitě opětovně umístěn.

22. 7. 2013 došlo zároveň k odstranění stanoviště odpadových nádob z lokality u oplocení městského parku v Linecké ulici. Uvedená změna se setkala s pozitivními ohlasy a byla producenty odpadu akceptována. S ohledem na nedaleké kapacitní stanoviště odpadů pod mostem u DDM (sjezd z parkovišti P3) bude tato změna trvalá a kontejnery nebudou do lokality opětovně umístěny.

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations
----------------------------------
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov