Info servis > MailFórum > Turista > 2013

SMS InfoKanal, novy informacni prostredek pro obcany mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 16.8.2013 8:34 hod.

SMS InfoKanál, nový informační prostředek pro občany města Český Krumlov

Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost občanů zahájilo město Český Krumlov provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). SMS InfoKanál tak v oblasti zpravodajství doplňuje stávající měsíčník Noviny, internetové stránky, sociální síť Facebook a mailfórum.

Město Český Krumlov nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Služba je určena těm, kteří chtějí dostávat včasné informace v krizových situacích a aktuální zprávy např. o vzniklých haváriích na inženýrských sítích, povodňovém nebezpečí, dlouhodobých uzavírkách místních komunikací či extrémních výkyvech počasí. Kromě běžného zpravodajství lze tedy tuto službu využít také pro komunikaci s obyvateli a jejich informování v krizových situacích.

Registrace telefonního čísla je možná třemi způsoby, a to:
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ v Českém Krumlově

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, je umožněno doručení SMS také na pevnou telefonní linku v hlasové podobě.

Služba je poskytována zcela zdarma.

Další informace získáte na webových stránkách města v sekci občan nebo na www.infokanal.cz.

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations
--------------------------------------
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov