Info servis > MailFórum > Turista > 2013

Cena Pamatka roku 2013

Datum a čas: 10.7.2013 15:14 hod.

Cena Památka roku 2013

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezsko připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž - o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...

Více informací, včetně přihlášky do soutěže, naleznete na webových stránkách města - www.ckrumlov.cz/obcan nebo na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - www.shscms.cz.


Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations
--------------------------
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov