Info servis > MailFórum > Turista > 2013

Povodnove konto mesta Cesky Krumlov

Datum a čas: 14.6.2013 10:44 hod.

Na základě vydaného osvědčení Krajského úřadu Jihočeského kraje, může město Český Krumlov dnes 14.6.2013 zahájit veřejnou sbírku na povodňové konto č.ú. 5402015005 / 5500 (Raiffeisenbank, a.s.).

Účelem sbírky je pomoc fyzickým i právnickým osobám při řešení následků povodní 2013 na území města Český Krumlov a spolufinancování oprav poškozeného či zničeného obecního majetku.

Příspěvky je možno:
1) zasílat bezhotovostním převodem na výše uvedený účet s uvedením identifikace dárce,
2) skládat v hotovosti na pokladně městského úřadu v ulici Kaplická,
3) popř. skládat v hotovosti v sekretariátu kanceláře starosty na radnici.

Pokud bude mít dárce zájem o uzavření písemné smlouvy (např. z důvodu záměru odečtení poskytnutého příspěvku ze svého základu pro daň z příjmů za rok 2013), bude s ním sepsána.

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations
-------------------------------
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Tel.: 420 380 766 121 | GSM: 420 608 762 403 | Fax: 420 380 766 101
E-mail: olga.kneiflova@mu.ckrumlov.cz | Internet: http://www.ckrumlov.cz/obcan